"ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ"


Για να μοιραστεί και όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται, τον πόνο μας, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, απέρριψε την αίτηση αναστολής του Δήμου Τήνου, ώστε, αν γινόταν δεκτή, προσωρινά έστω, να μην απομακρυνθεί η Δ.Ο.Υ. από το νησί. Αντιγράφω πιστά, μόνο οι υπογραμμίσεις και τα θαυμαστικά είναι δικά μου:

 Επιχειρήματα του Δήμου μας :

ü  Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Τήνου θα προκαλέσει στους δημότες μας, σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Τήνο, όπως το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα ευαγγελιστρίας Τήνου και πολλά άλλα, καθώς και στον ίδιο το Δήμο αλλά και στις επιχειρήσεις του νησιού –μεταξύ των οποίων 10 οργανωμένα λογιστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στο νησί- ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία συνίσταται σε αυξημένη ταλαιπωρία και σε απώλεια χρόνου που συνεπάγεται η μετάβαση στη Δ.Ο.Υ υποδοχής (Σύρου), προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.
ü  Το πρόγραμμα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, σε συνδυασμό με τις ημέρες και το ωράριο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. για τη μετάβαση αυτή, η οποία διαρκεί μια ώρα (Τήνος – Σύρος), καθιστά βέβαιο ότι οι κάτοικοι της Τήνου θα χρειαστεί να διαθέσουν δύο έως και τρεις ημέρες, για να εξυπηρετηθούν.
ü  Κατά την χειμερινή περίοδο, η πρόσβαση στη Σύρο καθίσταται δυσχερέστατη εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, αλλά και των συνεχών κινητοποιήσεων των λιμενεργατών και της Π.Ν.Ο.
ü  Οι μετακινήσεις αυτές των δημοτών μας είναι αναπόφευκτες δεδομένου ότι πολλές συναλλαγές απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στη Δ.Ο.Υ, συγχρόνως δε τα προβλεπόμενα «ΚΕΦ» (ήδη ΓΕΦ), σε αντικατάσταση της Δ.Ο.Υ. Τήνου, δεν έχουν ούτε την τεχνολογία αλλά ούτε και το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν.
ü  Θα δυσχερανθεί σε εξαιρετικό βαθμό η δυνατότητα εξαγοράς των μετατρεπόμενων σε χρήμα ποινών που απαγγέλλονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σύρου (Μεταβατική έδρα Τήνου) και το Πταισματοδικείο Τήνου.
ü  Θα επηρεασθούν δυσμενώς οι αγοραπωλησίες ακινήτων που βρίσκονται στην Τήνο, δοθέντος ότι, μέχρι σήμερα, ο σχετικός φορολογικός έλεγχος γινόταν από τους έμπειρους υπαλλήλους του Τμήματος Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ. Τήνου.
ü  Η Δ.Ο.Υ. Τήνου εξυπηρετεί περίπου 2.300 επιχειρήσεις, παρουσιάζει αυξημένη δημοσιονομική απόδοση, η διαπίστωση δε αυτή, σταθμιζόμενη με το κόστος λειτουργίας της (δοθέντος ότι ο Δήμος θα διαθέσει κτίριο για τη λειτουργία της)  επιβάλλει τη διατήρησή της.
ü  Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Τήνου θα επιφέρει βίαιη και απρόβλεπτη ανατροπή των συνθηκών ζωής των 12 υπαλλήλων αυτής, οι οποίοι θα αναγκασθούν να εγκατασταθούν στη Σύρο.


Επιχειρήματα του Ελληνικού Δημοσίου :

Η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα της φορολογικής διοίκησης, της οποίας (αναδιοργάνωσης) πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία  ισχυρού, αποτελεσματικού και αποδοτικού ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της διαφθοράς, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους και κατ επέκταση στην, κατά το μέτρο του δυνατού, ίση κατανομή των βαρών, στην αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και στη μείωση των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους.
Σημαντική παράμετρος της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών είναι και η συγκέντρωση του προσωπικού στις νέες σύγχρονες, διευρυμένες, αλλά και ευέλικτες υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση αυτού και η ενασχόλησή του, κυρίως, με το φορολογικό έλεγχο και την είσπραξη των φόρων.
Η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία και κυρίως των περιοχών με ιδιαιτερότητες, όπως είναι τα νησιά, μεταξύ των οποίων και η Τήνος, η οποία (εξυπηρέτηση) βελτιώνεται διαρκώς, με την απλούστευση των διαδικασιών, την διεκπεραίωση πολλών από αυτές ηλεκτρονικά ή μέσω των ΚΕΠ και κυρίως με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του νέου ΤΑΧΙS, έτσι ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στον χώρο των Δ.Ο.Υ. ούτε των γραφείων Δ.Ο.Υ.
Οι δημότες της Τήνου θα εξυπηρετούνται αφενός από το Γραφείο της Δ.Ο.Υ. Σύρου, το οποίο θα στεγάζεται στο Δήμο Τήνου (εφόσον ο τελευταίος παραχωρήσει, προς τούτο, χώρο) και από τις εφαρμογές διαρκώς εξελισσόμενου TAXIS, TAXISnet (!) και TAXISphone (!!) και αφετέρου από τα ΚΕΠ και για λίγες περιπτώσεις που θα μειώνονται συνεχώς, από τη Δ.Ο.Υ. Σύρου.
Υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα λήψης του μέτρου αυτού, για τους λόγους του γενικότερου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι συνάπτονται με την επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους και τη συνακόλουθη μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους.

Αποφασιστικό μέρος της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας :

…. μετά συνεκτίμηση των ισχυρισμών του αιτούντος Δήμου και των λόγων γενικότερου δημόσιου συμφέροντος που υπαγόρευσαν την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, κρίνει ότι δεν συντρέχουν, εν προκειμένω, οι εξαιρετικοί εκείνοι λόγοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά, είναι ικανοί να δικαιολογήσουν τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης κανονιστικής απόφασης.

Υστερόγραφο
Τελικά δεν έχει σημασία μόνο ότι χάνεις αλλά και πώς χάνεις. Αυτή είναι η απάντηση του ΣτΕ στην αγωνία ενός νησιού. Αυτή είναι η μέριμνα για την εφαρμογή στην πράξη, της συνταγματικής ρήτρας περί νησιωτικότητας!
Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Δήμος δεν διέθετε χώρο δεν  θα υπήρχε ούτε το ΓΕΦ.
Είναι ξεκάθαρο ότι ως πειραματόζωα θα περιμένουμε την εξέλιξη των συστημάτων του Υπουργείου για να μην απαιτείται (κάποτε, ενδεχομένως) η αυτοπρόσωπη παρουσία μας στη Δ.Ο.Υ.
Τέλος, είναι ξεκάθαρο ότι η Τήνος θυσιάζεται (όπως και άλλα νησιά) στο βωμό του δημοσιονομικού οφέλους και της μείωσης του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, αντιμετωπίζοντας προφανή αδικία σε σχέση με τους πολίτες της στεριανής Ελλάδας, όπου έγιναν ανάλογες καταργήσεις. Και ενώ ο Δήμος ανέλαβε το σύνολο της δαπάνης της διατήρησης της πρώην Δ.Ο.Υ! Με άλλο τρόπο μάλλον έχουν σκοπό να πετύχουν την ωφέλεια…
Παραδίδω στην κρίση των 10.000 Τηνιακών και όσων μας παρακολουθούν στις δημοσιεύσεις μας του Δήμου Τήνου (και είναι πολλοί, παραδόξως, από διάφορα μέρη της ταλαίπωρης πατρίδας), το πώς και σε ποιο «βάθος» κρίθηκε μια υπόθεση, που ταλαιπωρεί ένα ολόκληρο νησί και ξεσπίτωσε τόσες οικογένειες. Για την ιστορία, ο πολίτης τρέχει για το παραμικρό στη Σύρο ή αναγκάζεται να πληρώνει γι αυτά που κανένας στεριανός δεν πληρώνει (κούριερ, λογιστικές υπηρεσίες σε άλλο νησί, κλπ). Κι αυτό χωρίς να υποτιμάται το έργο του ΓΕΦ Τήνου αλλά εξαιτίας ενός ανέτοιμου και καταγέλαστου μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, του οποίου θα περιμένουμε την … εξέλιξη (και με τη «βούλα» του ΣτΕ).
Σε αυτή τη χώρα μάς έλαχε να ζούμε και με κυβερνήτες που δεν κατέχουν τί θα πει θάλασσα και τί νησί. Και στην Τήνο, που από τα συμβόλαια του 1880 και νωρίτερα διαβάζουμε την παρουσία του Οικονομικού Εφόρου Τήνου (ο οποίος κάποτε ήταν και μέλος της ΔΕ του ΠΙΙΕΤ), τώρα τρέχουμε στη Σύρο, για την κάθε αγοραπωλησία και όχι μόνο (οδυνηρά ατέλειωτος ο κατάλογος…).
Από τις απόψεις του Ελληνικού Δημοσίου δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό και κυρίως να σεβαστεί τη νησιωτικότητα. Πότε το έκανε για να το πράξει τώρα; Η απογοήτευση από αλλού προέρχεται…
Κλείνω με το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 101 παρ. 3): «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών».

Γιάννης Σαλταμανίκας
Δικηγόρος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου


Tags: , ,

0 Σχόλια σε “ "ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ" ”

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωθειτε για οτι νεοτερο...

Εγγραφείτε με το e-mail σας για να ενημερώνεστε αυτόματα σχετικά με τις νέες αναρτήσεις μας...

© 2013 Tinos E-Magazine . All rights reserved.