Διημερίδα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες»Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων», η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  στην Ερμούπολη της Σύρου, στις  30 και 31 Οκτωβρίου 2013,  στο  ξενοδοχείο «Ερμής».

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.
Περισσότερες Πληροφορίες /Δηλώσεις συμμετοχής: 2131311652/6974816465, κυρία Λέττα Σωτηροπούλου

Πρόγραμμα1η ημέρα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013
9:00-9:30         Εγγραφή συμμετεχόντων 
9:30-9:45         Έναρξη  - Χαιρετισμοί:
- Γιώργος Πουσσαίος,  Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
- Δημήτρης Ρούσσος,  Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, αρμόδιος για
  θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αθλητισμού
- Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Συντονίστρια:  Βάσω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος αλφαβητισμού και βασικής παιδείας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα
10:00-10:15     «Η Εθνική Πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και η σύνδεσή της με την
Ευρωπαϊκή Πολιτική της Δια Βίου»: Λέττα Σωτηροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος ελληνομάθειας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα
10:15-10:30    «Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων»:
Περιεχόμενο και στόχοι - Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου & η Ε.Κ.Ε»: Άννα Μαυρουδή, Συνεργάτης Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκής Ατζέντας, εκπαιδευτικός
10:30-10:45    «Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων»:
Σταυρούλα Δουλάμη, Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.
10:45-11:00     Συζήτηση-Ερωτήσεις
11:00- 11:30    Διάλειμμα
Ολομέλεια
Συντονίστρια : Άννα Μαυρουδή
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Νέοι Ρόλοι, νέες προκλήσεις
11:30-11:45      «Η κατάρτιση ως μέσο προώθησης της απασχόλησης στις Κυκλάδες
σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»: Παναγιώτης Βούρος, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας, Απασχόλησης Κυκλάδων στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 11:45-12.00     «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου
Σύρου Ερμούπολης: μια ολιστική προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Γιάννης Αλεξανδρής, Υπεύθυνος ΚΔΒΜ
12:00-12.15      «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες - Ο ρόλος του
Δήμου»: Γιάννης Γλυνός, Δήμαρχος Άνδρου
Συζήτηση-Ερωτήσεις
2. Εκπαίδευση Βασικών Δεξιοτήτων: «Ποτέ δεν είναι αργά για ένα βήμα μπροστά» και Άτυπη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων
                 
12:15-12:30  «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως διαδικασία αναβάθμισης των προσόντων
(one step up)»: Βάσω  Νικολοπούλου,
12:30-12:45  «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα»:
Μανώλης Αργυρός, Διευθυντής ΣΔΕ Σύρου και 
«Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου»: 2 μαθητές ΣΔΕ
12:45 -13:00  «Σχολές Γονέων: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»: Νίκη Γεωργίου, Υπεύθυνη
Έργου,  Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης
Συζήτηση-Ερωτήσεις
3. Κατάρτιση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων
13:00-13:30:  «Η Δημόσια Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στις Κυκλάδες: Η περίπτωση
του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου»
Εισηγήσεις: Δήμητρα Τσιόρβα, Διευθύντρια του ΙΕΚ Σύρου,
                 Αλέξανδρος Αθανασίου, εκπαιδευτής  ενηλίκων,
                Σοφία Ρούσσου, απόφοιτος σε πρακτική άσκηση και
                Νίκη Σκορδίλη, εκπαιδευόμενη
13:30-13.45  «Κατάρτιση επαγγελματιών και δια βίου εκπαίδευση επιχειρηματιών στις
Κυκλάδες: ανάγκες, προκλήσεις και ευέλικτες μορφές μάθησης»: Εμμανουέλλα Σταμίρη, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας και Κατάρτισης,
13:45-14:00  Παρέμβαση από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5
άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα
«Προκλήσεις για τους εργαζομένους από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση ενηλίκων»:  Χρήστος Ζάγκος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ,
Συζήτηση-Ερωτήσεις
14:00 -15:00     Ελαφρύ γεύμα
15:00 - 17:00   Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας  με θέματα:

α.  Διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση  και αύξηση της συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση ατόμων από 16 έως 66 ετών .
                          Συντονιστής: Χρήστος Ζάγκος
                          Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
β.  Αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των ευπαθών κοινωνικά ομάδων:
                          Συντονίστρια:  Φανή Βασιλοπούλου
                          Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
γ. Βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και εκπαίδευση (εργαλεία, μοντέλα)
                          Συντονίστρια: Σταυρούλα Δουλάμη
                          Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
δ. Αποκέντρωση - δικτύωση - Συντονισμός (Ανάπτυξη περιφερειών μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες)
                          Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου
                          Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε
17:00 -17:30      Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια 

2η ημέρα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου
Ολομέλεια
Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου
4. Άτυπη Μάθηση Ενηλίκων
9:30-9:45  «Η άτυπη μάθηση στις Κυκλάδες: Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών», ΜΚΟ
"Citizens in Action": Εκπρόσωπος της ΜΚΟ
9:45-10:00 «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το παράδειγμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»:  Σταυρούλα Μαρίνου, Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Κορθίου Άνδρου
Συζήτηση-Ερωτήσεις
5. Εκπαίδευση εξ' αποστάσεως: Υπερβαίνοντας τα χωρικά εμπόδια
10.00-10.15  «Θερινά Σχολεία & Καινοτόμα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και
Εξειδίκευσης»: Ελένη Καραντζόλα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
10.15- 10:30  «Εθελοντική κοινότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Νότιο Αιγαίο - Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»:  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συζήτηση-Ερωτήσεις
10:30 -11.00      Διάλειμμα
6. Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
11:00 -11:15    Παρουσίαση προγράμματος GRUNDTVIG ALMA-DC «Adult Learning for
MArginalised and Disadvantaged Citizens»: Ευγενία Παπαϊωάννου, Κ. Ε.Κ. Επίκεντρο Α.Ε.
11:15-11:30  Παρεμβάσεις από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5
άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα, Φανή Βασιλοπούλου: Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΚΟ PRAKSIS

11:30-11:45
1. «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης, Μέλη της Ομάδας Έργου ΙΝΕΔΙΒΙΜ
2. «Ελληνομάθεια»: Λέττα Σωτηροπούλου, Γ.Γ.Δ.Β.Μ,
12:00-13:00    Δουλειά σε Ομάδες εργασίας με κοινό θέμα: Προτάσεις και Συμπεράσματα για τους
Στόχους της Ατζέντας
13:00 -14:00     Ολομέλεια
Συντονίστρια: Άννα Μαυρουδή
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες εργασίας. Κλείσιμο διημερίδας
14:00-15:00       Συνάντηση κυρίων εκπροσώπων για δημιουργία δικτύου

Tags: , , , ,

0 Σχόλια σε “ Διημερίδα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες» ”

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωθειτε για οτι νεοτερο...

Εγγραφείτε με το e-mail σας για να ενημερώνεστε αυτόματα σχετικά με τις νέες αναρτήσεις μας...

© 2013 Tinos E-Magazine . All rights reserved.